ANBI-logo

ANBI-status voor Dokkum Cultureel

Sinds vandaag heeft Dokkum Cultureel de ANBI-status. In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de cultuursector. Hieronder vallen

Lees verder