Het Wachtkamer Orkest

Team1

Details:

  • zondag | 7 augustus 2016
  • 15:00
  • Bargemerk Dokkum

Op 7 augustus hebben we Het Wachtkamer Orkest in Dokkum! Dit orkest vindt haar oorsprong in een jubileumconcert, gegeven ter ere van het 35-jarig bestaan van het Frysk Jeugd Orkest in februari 2012. Het plezier in het samen muziek maken was onderwerp van gesprek onder de reünisten. Een aantal oud-orkestleden had zondanig de smaak te pakken, dat zij een kamerorkest op wilde richten om weer samen te kunnen musiceren. Dit resulteerde begin april 2012 in een eerste repetitiedag. Het repeteren vindt plaats in de wachtkamer van “Psychologenpraktijk Eewal” te Leeuwarden, de verklaring voor de bijzondere naam van dit orkest.

Met de aanvulling van Dirkjan Horringa als dirigent, wordt het plezier om samen muziek te maken volledig gevoed.